Preprava a rozvod vody

Preprava a rozvod vody

 

Po dosiahnutí vrstvovej vody pomocou studne nasleduje preprava tejto vody na povrch alebo v danom prípade na ešte vyššiu úroveň pomocou čerpadla a potrubia, až k spotrebiteľom.

 

Čerpadlá spolu s potrubiami tvoria zásobovací systém, ktorý umožňuje, aby potreby spotrebiteľov bolo možné uspokojiť aj v prípade väčších vzdialeností. Zdolávanie geodetických výškových rozdielov počas plnenia uvedeného – obzvlášť kvôli rozdielnemu a často sa meniacemu tlaku – kladie vysoké požiadavky na čerpadlá a potrubia.

 

Podľa metódy pôsobenia a výrobného typu existuje množstvo čerpadiel, čo však zároveň zabezpečuje aj rôzne možnosti spolupráce a riešenia spotrebiteľských úloh. Tak napríklad existujú čerpadlá zabezpečujúce zásobovanie rodinných domov, skupín domov, dedín a miest, poľnohospodárskych a priemyselných podnikov, zavlažovacích zariadení a pod. Predpokladaný spôsob prevádzkovania treba poriadne premyslieť na začiatku plánovacieho obdobia. Okrem toho pri výbere čerpadla treba určiť a vypočítať aj také kritériá ako napr. poháňací elektrický prúd, dopravná výška, spôsob pohonu, kvalita použitého materiálu a pod. Počas vykonávania týchto komplexných úloh sa odporúča zapojenie odborníka na čerpadlá už v ranej fáze plánovania.

 

Na dopravu vody sa používajú potrubia z materiálov najrôznejšej kvality dostupné na trhu, najdôležitejšími kritériami sú opäť hospodárske aspekty, a to rovnako v súvislosti s investičnými nákladmi, ako aj vo vzťahu k nákladom nepretržitého prevádzkovania. Na základe aspektu odolnosti proti korózii, ľahkej spracovateľnosti (doprava a pripojovacia technológia) a hodnôt minimálneho odierania potrubia sa postupne v širokom kruhu rozšírili umelohmotné výrobky, čo platí hlavne v oblasti rozvodných sietí.

 

Umelohmotné výrobky sa osvedčili hlavne pri sanácii potrubí starých poškodených rozvodných sietí v centrách miest a prispeli k tomu, že v rámci siete dokázali vo veľkej miere znížiť straty vody.

 

Content Management System