Pozorovanie a odkrytie hladiny vrstvovej vody

Pozorovanie a odkrytie hladiny vrstvovej vody

 

Voda bola od praveku základnou podmienkou vývoja života. Kvôli neustále rastúcemu počtu obyvateľov na svete hrozí nebezpečenstvo, že voda ako potravina číslo jeden bude v stále rastúcej miere predstavovať dôvod pre politické napätia. Tento fakt je postačujúci na to, aby sme s týmto médiom narábali starostlivo, zásoby sledovali presne, aby sme ho vyhodnocovali na základe jeho množstva a kvality a odkryli v záujme vhodného zužitkovania.  

 

Najväčšia časť sladkej vody, ktorú máme na zemi k dispozícii, je v nesmierne veľkom pomere nahromadená vo forme vrstvovej vody. Počas obehu vody prebiehajúceho po celom svete sa vrstvová voda pred a počas vniknutia do pôdy dostáva do kontaktu s prírodnými a umelými látkami, a počas toho sa môže jej kvalita nepriaznivo zmeniť. Dôležité je, aby sme tieto zmeny znížili na minimálnu úroveň, respektíve, aby sme ich včas odhalili.

Najistejšia cesta k presnejšiemu spoznávaniu špeciálnych vlastností geologických útvarov, ktorými voda prechádza, je ich odhalenie vrtmi. Okrem charakteristiky, ktorú je možné zaznamenať počas procesu vŕtania, sú podkladom pre prvý odborný posudok vzorky získané vŕtaním a vynesené na povrch. Tieto odborné posudky môžu byť potvrdené geofyzikálnymi meraniami vrtnej diery (Well Logging).

Úlohou prieskumných vrtov je, aby ponúkli predbežné poznatky k odhaleniu a prieskumu nových vodonosných vrstiev. Vytvorené prieskumné vrty môžu slúžiť ako skúšobné studne pre prvé skúšobné  ťažby, môžu byť meracími miestami poklesu hladiny vo vodonosnej vrstve alebo môžu tvoriť miesta kontroly kvality vrstvovej vody.

 

Uvedené je možné dosiahnuť inštaláciou meracích systémov do studní alebo do voľných vôd. Zárukou ich dlhej životnosti a hospodárneho využitia je použitie materiálov odolných proti korózii, ako napr. PVC, nerezová alebo ochrannou vrstvou pokrytá oceľ. V dnešnej dobe odobratie dokonalej skúšobnej vzorky umožňujú už aj vrty s najmenším, 50mm-ovým priemerom, do ktorých je možné zabudovať čerpadlá (ponorné čerpadlá). Tesnenie prevŕtaných vrstiev pôdy je možné špeciálnymi tesniacimi ílmi. Uzatvorenie meracích miest je zabezpečené použitím spoľahlivých hlavíc studní.

 

Content Management System