Látky na preplachovanie vrtov

Látky na preplachovanie vrtov

 

Z ekonomických dôvodov sa pri vŕtaní studní v mnohých prípadoch uplatnila metóda preplachovania vrtov. K tejto metóde patria všetky tie techniky vŕtania, pri ktorých sa na prepravu vrtom odstráneného materiálu zo spodnej časti používa nejaké médium na preplachovanie.

 

Content Management System