Ťažba vrstvovej vody

Ťažba vrstvovej vody

 

Vďaka ekonomickým aspektom sa v Nemecku už dávnejšie dosiahlo, aby sa pre ťažbu vrstvovej vody vyvinuli také materiály, ktoré zabezpečujú značne dlhšiu životnosť studní a tým vo veľkej miere znižujú náklady údržby a opráv, ako aj rekonštrukčných prác. Viedlo to k používaniu oceľových filtrov, pocínovaných filtrov, obalených filtrov (Hagulit) až k používaniu nerezových materiálov, ako rôzne nerezové ocele (napr. drôtené vinuté filtre a štrbinové filtre), respektíve umelých hmôt, ako napr. PVC a PE. V závislosti od geologických, mechanických a chemických vlastností môžu byť tieto materiály využívané skôr pre hlboké, resp. plytké studne, a môžu byť využívané aj v prípade vrstiev s nízkym alebo vysokým obsahom soli.

 

Kým v prípade agresívnej vrstvovej vody sa odporúčajú skôr filtre a potrubia z ušľachtilej ocele alebo z PVC, pre účely krátkodobej regulácie hladiny podzemnej vody sa počas stavieb používajú ešte aj čierne potrubia a pocínované materiály.

 

V prípade studní a miest zdroja vody s  hĺbkou menšou ako 200-300 m sa používajú hlavne PVC materiály, v prípade hlbších studní z dôvodu pevnostných požiadaviek sa používajú oceľové materiály.

 

V prípade miest zdroja vody s obzvlášť vysokým obsahom častíc jemného piesku sa z hydraulických dôvodov a v záujme zabránenia zaneseniu pieskom odporúča použitie vinutých filtrov (Vent-Screen®), ktoré – síce pôvodne vyvinul Johnson – avšak v uplynulom desaťročí ich v Nemecku ďalej rozvíjali, a v oblasti výstavby studní z neho spravili špičkový výrobok spadajúci pod pojem "Made in Germany". Produkt Vent-Screen® sa okrem vodohospodárstva využíva v stále širšom okruhu aj v ropnom a plynárenskom priemysle.

 

Práve z dôvodu rôznorodosti možností riešenia by bolo vhodné spoliehať sa už v období plánovania na rady odborníkov.

 

Ak bol vrt vybudovaný použitím vhodných materiálov využívaných na výstavbu studní (filter, potrubia, filtračný štrk, tesniaci íl a pod.) a studňa bola odborne vyčistená a uvedená do prevádzky, v tom prípade treba k ťažbe vrstvovej vody zabudovať vhodné čerpadlo. V závislosti od hĺbky, množstva vody, hladiny vrstvovej vody, priemeru studne a energie, ktorá je na mieste k dispozícii, je možné použitie rôznych typov čerpadiel.

 

Čerpadlá je možné zaradiť do dvoch hlavných skupín:

  • Odsávacie čerpadlá
  • Tlakové čerpadlá

Pre oba typy sa využíva množstvo rozličných konštrukčných princípov. V nasledujúcom texte opíšeme základné typy čerpadiel používané k ťažbe vody zo studní.

 

Odsávacie čerpadlá sa používajú v súlade s charakterom systému zväčša výlučne v prípade studní, pri ktorých je vodná hladina relatívne blízko k povrchu danej oblasti, respektíve je blízko k miestu inštalácie čerpadla (rozdiel úrovní je menší ako 6-8 m).

 

Najstarším známym typom tlakových čerpadiel je valcové čerpadlo, ktoré je v rôznych prevedeniach dodnes využívané ako ručné čerpadlo pre zásobovanie vodou na vidieku a v záhradníctvach. Ručné čerpadlá sa v dnešnej dobe používajú predovšetkým v suchých oblastiach, mnohokrát aj v prípade studní s hĺbkou 80 m. Ich jednoduchá obsluha a nízka potreba údržby je výsledkom použitia materiálov výbornej kvality (KARDIA, INKAR).

 

V oblasti ťažby vody sú najčastejšie používanými tlakovými čerpadlami rotačné čerpadlá. Tie sú charakteristické tým, že prepravované množstvo je v priamej súvislosti s dopravnou výškou. V dnešnej dobe sa v oblasti ťažby vody používajú predovšetkým ako ponorné čerpadlá. Ponorné čerpadlá sa vyrábajú už aj s prierezom menším než 100 mm, ich špeciálne verzie aj s prierezom 50 mm.

 

Tento typ výrobku umožňuje vynesenie veľkého množstva vody na povrch aj v prípade veľkých hĺbok (200 m a viac). Vďaka používaniu súčiastok z nerezovej ocele a umelej hmoty sa náklady na údržbu a opravu znižujú na minimum. K optimálnej voľbe a dimenzovaniu čerpadiel je potrebné využiť bezplatné rady odborníkov z oblasti čerpadlovej techniky.Content Management System