Výstavba studní

Výstavba studní

Po nutných hydraulických výpočtoch a po vykonaní prípravných prác vyžaduje realizácia stavby studne výber vhodnej techniky vŕtania, dimenzovanie výstavby studne a výber materiálov vhodných na účely výstavby studne.

 

Dobrý dizajn pre studňu vysokej výkonnosti zabezpečuje v období plánovania poradenstvo poskytované odborne kompetentnými firmami, a to popri dlhej životnosti za vyhovujúcu cenu. V rovnakej miere je potrebné zohľadniť náklady a technické aspekty. V období plánovania mnohokrát nie sú v potrebnej miere premyslené prevádzkové náklady studne, čo má často za následok skoré tendencie sfarbenia sa do okrova, prejavy korózie na filtroch, prípojných rúrach, tlakových potrubiach a na čerpadlách, čo vedie ku kratšej životnosti studne.

 

Hlavne geologické a/alebo topografické podmienky môžu mať za následok, že namiesto studne vybavenej zvyčajne vertikálnym filtrom bude potrebná realizácia studne s horizontálnym filtrom. Viac informácií ohľadom tejto špeciálnej formy výstavby studne sa môžete dozvedieť v našej firme.

 

Popri najdôležitejších kritériách dimenzovania, ako napr. priemer studne, hĺbka studne, dĺžka filtra, šírka štrbiny, voľná vstupná plocha a permeabilita filtra, zohráva rozhodujúcu úlohu aj výber vhodných materiálov.

 

Najdôležitejšie kritériá tohto výberu sú:

 

Pevnostné požiadavky (pevnosť v ťahu, pevnosť pri únave materiálu a pod.) a chemické/bakteriologické zloženie vody.

V dnešnej dobe je možné zabezpečiť dlhú životnosť studní aj v prípade vody agresívneho typu, a to použitím nerezovej ocele, obalenej ocele alebo umelých hmôt. Vďaka ďalšiemu vývoju vinutej filtračnej techniky (VENT-Screen®) v Nemecku je dnes už možné bez problémov vyrobiť vinuté filtre disponujúce s výbornými pevnostnými vlastnosťami aj pre veľmi hlboké studne.

 

Content Management System