K ťažbe vrstvovej vody

K ťažbe vrstvovej vody

 

PVC rúry sa počas dlhých rokov používania vynikajúco osvedčili v ťažbe vrstvovej vody. Mechanické, chemické a termoplastické vlastnosti PVC-U sú natoľko výhodné, že vyhovujú aj požiadavkám výstavby studní.

K špeciálne rúry z PVC-U materiálu

Jedinečné rúry na jedinečné použitie, podľa podnikovej normy, menovité priemery: DN 115, DN 125, DN 150, DN 165, DN 200, DN 225, DN 325

KV filtre a plné rúry z PVC-U materiálu

Podľa DIN 4925 2. a 3. časť s hrubou stenou, menovitý priemer od DN 100 do DN 400, rozmery štrbín od 0,3 mm do 3,0 mm

KK filtračné rúry z PVC-U materiálu

Podľa DIN 4925 od 1. do 3. časti s normálnou hrúbkou steny, menovitý priemer od DN 35 do DN 400, rozmery štrbín od 0,75 mm do 2,0 mm

KKV filtračné rúry z PVC-U materiálu

Podľa DIN 4925 od 1. do 3. časti s hrubou stenou, menovitý priemer od DN 100 do DN 400, rozmery štrbín od 0,75 mm do 2,0 mm

KVV filtre a plné rúry z PVC-U materiálu

Na základe podnikovej normy s extra hrubou stenou, menovitý priemer od DN 80 do DN 300, rozmery štrbín od 0,3 mm do 3,0 mm

K špeciálne rúry z PVC-U materiálu

Jedinečné rúry na jedinečné použitie, podľa podnikovej normy, menovité priemery: DN 115, DN 125, DN 150, DN 165, DN 200, DN 225, DN 325

 

 

KR filtre a plné rúry z PVC-U materiálu

Rebrové prevedenie podľa podnikovej normy, menovité priemery: DN 40 a DN 50

Lepené štrkové filtre bez opornej kostry

Menovité priemery: od DN 250 do DN 350SBF-SECA-rúra

Čerpadlová tlaková rúra z PVC-U materiálu so závitovým spojom

Content Management System