Sanácia a oprava studní

Sanácia a oprava studní

Téma sanácie a opravy starších studní vyvoláva stále väčší záujem, a to práve z hľadiska nákladov.

Dôvody môžu byť veľmi odlišné, ako napríklad

 • vytvára sa kôra v oblasti filtra následkom chemických/biologických procesov
 • upchávanie sa kvôli použitiu filtra s príliš malými štrbinami
 • korózia z dôvodu zle vybratých stavebných materiálov pre studňu
 • mechanické poškodenia počas výstavby alebo prevádzkovania studne
 • dodatočné umiestnenie zámkov za priložené rúry, v oblasti prstencov alebo
 • aj pokles pôvodnej pokojnej hladiny vody

K dispozícii je niekoľko možností sanácie a opravy:

 

 • odstránenie kôry pomocou hydraulických postupov alebo chemikáliami
 • odstránenie kôry šokom vyvolaným odstreľovaním
 • dodatočné zabudovanie stavebných materiálov odolných proti korózii
 • cielené otvorenie priložených rúr alebo filtrov mechanickými alebo chemickými rezacími technikami alebo perforačnými riešeniami za účelom vnesenia tesniacich materiálov
 • oddelenie starého filtra, vŕtanie do väčšej hĺbky a umiestnenie novej filtračnej sady.

 

Podporu odborníkov je potrebné využiť aj pri výbere technológie postupu a materiálov.

 

Content Management System